Tłumaczenia dokumentów wystawionych przez placówki oświatowe

Dokumenty potrzebne do pracy zagranicą lub umożliwiające poszerzenie wykształcenia w innych krajach:

acedemica3png

♦ Świadectwa ukończenia szkoły średniej
♦ Dyplomy ukończenia studiów wyższych
♦ Wykazy ocen i suplementy do dyplomów
♦ Zaświadczenia o wpisie na listę studentów
♦ Referencje i opinie
♦ Curriculum vitae
♦ Listy motywacyjne
♦ Itp.

 

banderas_5idiomas

Zamów bezpłatną wycenę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie: (+34) 654 421 940